Villkor för kreativitetens geografi

horisont
Här är några viktiga villkor för att skapa kreativitet på lokal nivå:

• Kapital/Fysisk miljö
Mångfald/Variation
• Instabilitet/Kaos
• Kompetens
• Kommunikation

Källa: Gunnar Törnqvist, professor emeritus, Lunds universitet, i sitt föredrag om kreativitetens geografi, förutsättningar för kreativitet på regional nivå, i samband med symposiet Rum för kreativitet – vad kännetecknar framgångsrika miljöer? i mars 2007.

2007-03-26
SKRIV UT