Läs mer om spallation

horisont
Foto: ESS-Scandinavia
Spallation: Protonstrålen spjälkar loss neutroner från atomkärnor.
I ESS, European Spallation Source, accelereras protoner (väteatomkärnor) till uppemot ljusets hastighet. Protonerna skjuts in i en målstation med metall, till exempel volfram, bly eller kvicksilver.

När metallens atomkärnor träffas av protonstrålen spjälkas de och sänder iväg neutroner. (Spallation betyder sönderdelning). Dessa neutroner leds sedan ut till ett mätinstrument, där de används för att undersöka olika material.

En del av det målmaterial som används i ESS-anläggningen kommer att bli radioaktivt, men det hålls i ett slutet system under hela anläggningens livstid.

2007-02-26
SKRIV UT