ESS Innovation Forum

horisont
Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, KFI, har tillsatt en arbetsgrupp för att analysera ESS påverkan på svensk forskning och hur svensk expertis inom närliggande tekniska områden bäst kan utnyttjas för ett ESS i Sverige.

Under våren 2006 ordnades en hearing där tänkta ESS-användare diskuterade framtida möjligheter och behov. För att stärka kontakterna internationellt och med näringslivet har Vetenskapsrådet och VINNOVA tagit initiativ till ESS Innovation Forum - ett samarbetsforum för intressenter från forskning och näringsliv från i första hand de nordiska och baltiska länderna.

Läs mer i tidningen Forska
SKRIV UT