Läs juryns motivering

horisont
Juryns motivering av Chalmers pedagogiska pris i oktober 2006 löd:

”Marita Olsson är en engagerad och välorganiserad lärare, som inte räds nya utmaningar. Hon skapar genom sitt sätt att vara, en god stämning bland studenterna och en atmosfär där studenterna oavsett kulturell bakgrund trivs och utvecklas. Hon har förmåga att kommunicera det regelverk som gäller och är opartisk och korrekt i samband med examination och antagning till programmet. Att studenterna på Bioinformatikprogrammet är framgångsrika är till stor del hennes förtjänst.”

Priset delas ut av central av en kommitté på Chalmers.

2007-02-26
SKRIV UT