Alla ledamöter i NT-rådet

horisont
I Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap ingår följande ledamöter, utsedda för perioden 2007-2009:

* Billy Fredriksson – Ordförande. Professor emeritus i hållfasthetslära.
Arne Johansson – Huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknik. Professor, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Svante Björck – Professor i kvartärgeologi, Geologiska institutionen, Lunds universitet.
Barbara Cannon – Professor i zoofysiologi, Wenner-Grens institut: fysiologi, Stockholms universitet.
Marianne Sommarin – Professor i växtbiokemi, Kemiska institutionen, Lunds universitet.
Håkan Wennerström – Professor i teoretisk fysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Lunds universitet.
Eva Olsson – Professor i experimentell fysik, Chalmers tekniska högskola.
Barbro Åsman – Professor i fysik, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Johan Håstad – Professor i teoretisk datalogi, Institutionen för Numerisk analys och datalogi, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
* Ethel Forsberg – Generaldirektör Kemikalieinspektionen.
* Ann-Christine Paul – Direktör PP Polymer AB.
* Mats Olofsson – FoU-chef inom Försvarsmakten.

Följande ledamöter är ersättare:
Kerstin Johannesson – Professor i marin ekologi, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet.
Bärbel Hahn-Hägerdal – Professor i teknisk mikrobiologi, Kemiska institutionen, Lunds universitet.
Erik Höglund – Professor i maskinelement, Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet.
Yvonne Brandt Andersson – Professor i oorganisk kemi, Institutionen för materialkemi, Uppsala universitet.
Bertil Svensson  – Professor i datorsystemteknik, Sektionen för informationsvetenskap, Högskolan i Halmstad.    
Sven Stafström  –- Professor i beräkningsfysik, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet.
Mats Viberg  –- Professor i signalbehandling, Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
* Per Bengtsson – Direktör Probi AB.
* Mars Eriksson – Direktör Vecura.
* Britta Wickberg – chef för kompetensutveckling på Scania Södertälje.

* = ledamöter utsedda av regeringen.

2007-02-26
SKRIV UT