Här är alla styrelseledamöter

horisont
Generaldirektör Pär Omling är omvald för en ny treårsperiod, 2007-2009.
Läs hans krönika i tidningen Forska.

Följande ledamöter i Vetenskapsrådets styrelse är utsedda för perioden 2007-2009:

* Björn von Sydow – Ordförande, Vetenskapsrådet.
* Pär Omling – Generaldirektör. Professor i fasta tillståndets fysik, Fysiska institutionen, Lunds universitet.
Lars Calmfors – Professor i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi Stockholms universitet.
Lena Claesson-Welsh – Professor i medicinsk biokemi, Institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet.
Elisabeth Haggård – Vice ordförande. Professor i genetik, Institutionen för genetik mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet.
Lisbeth Larsson – Professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
* Agneta Norén – Generaldirektör vid Statens pensionsverk (SPV).
Karin Prellner – Professor i ortorinolaryngologi, överläkare vid öron-, näs- och halskliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Universitetssjukhuset i Lund.
* Jan-Eric Sundgren – Direktör i AB Volvo. Civilingenjör, teknisk doktor och professor i materialfysik.
Sune Svanberg – Professor i fysik, Fysiska institutionen, Lunds tekniska högskola.
Hans Wolf-Watz – Professor i kemi och molekylärbiologi, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Anders Ynnerman – Professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, föreståndare för Norrköpings Visualiserings- och interaktionsstudio (NVIS).

* = ledamöter utsedda av regeringen.

2007-02-26
SKRIV UT