SLU-rektor ordförande för råd om klimatfrågor

horisont
Regeringen planerar en klimatpolitisk proposition 2008. Med målet att få till en breddad och fördjupad samverkan mellan näringsliv, forskning och politik, tillsatte regeringen den 21 december:
• Kommission för hållbar utveckling
• Vetenskapligt råd för klimatfrågor
• Parlamentarisk beredning

Det vetenskapliga rådet för klimatfrågor leds av SLU-rektorn Lisa Sennerby Forsse. Övriga ledamöter med specifik kompetens i klimatfrågor är:

Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi, Stockholms universitet
Sten Bergström, professor, SMHI
Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem, Chalmers
Markku Rummukainen, chef för Rossby Centre, SMHI
Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap, Umeå universitet och vice vd på Stockholm Environment Institute
Anders Biel, professor i psykologi, Göteborgs universitet
Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Umeå universitet
Thomas B Johansson, professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet

Uppgiften är att:
• samla in, bearbeta och sammanställa tvärvetenskaplig information på klimatområdet,
• ge plats för olika uppfattningar och diskutera målkonflikter,
• ge en bild av det internationella klimatarbetet samt
• ge ett aktuellt och balanserat underlag för den svenska klimatpolitiken.
I sommar ska rådet 2007 ge rekommendationer till nya mål för svensk klimatpolitik. Rådet kommer också att ha huvudrollen när det gäller vetenskapliga bedömningar till den klimatpolitiska propositionen 2008.

2007-02-26
SKRIV UT