Vad sa de på seminariet?

horisont

150 personer deltog i seminariet om internationella tendenser i forskningspolitiken som SACO tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademin och Riksbankens Jubileumsfond, ordnade den 9 januari på IVA i Stockholm.


De inbjudna talarna redogjorde för utvecklingen i forskningspolitiken i sina respektive länder och Dirk Pilat från OECD gav ett globalt perspektiv på forskningspolitik.
 
Kanadensaren David Strangway, som nyligen startat ett eget universitet i British Columbia, Quest University, berättade att det aldrig funnits något utbildningsdepartement i Kanada sedan landets födelse 1867. Alla universitet drivs provinsiellt. Men för att få en genomgripande överblick bildades Canada Foundation for Innovation, CFI, 1997 med 3,68 miljarder kanadensiska dollar att spendera.

CFI har tvingat universiteten att konkurrera om pengarna vilket också stärkt den internationella konkurrenskraften.
– Vi har haft svårt att få tillbaka folk som gjort postdok på andra sidan gränsen, säger David Strangway.

Minskad "brain drain"

Hittills har CFI finansierat 4 600 projekt och en mängd nya akademiska tjänster. Bland annat har 2 000 helt nya professurer skapats. Dessutom har CFI bidragit till olika kluster av forskningsanläggningar.
– Vi har mindre problem med ”brain drain” nu, säger David Strangway.

Kanadas mål för 2010 är att satsa 3 procent av BNP på forskning och utveckling, från dagens 1,9 procent.

Danmarks ”blygsamma mål” är att bli världens mest innovativa land 2015, det vill säga ha flest nya start up-företag. De vill satsa 3 procent av BNP på forskning, jämfört med dagens 2,6 procemt, där hälften av de statliga anslagen ska vara konkurrensutsatta.

Varningsklocka

I Nederländerna är Roeland In’t Veld, Council for Research on Spatial Planning, Nature and Environment, bekymrad över landets minskade satsning på forskning. I dag är satsningen 2 procent av BNP.
– Det här kan inte fortsätta, säger han. Antingen somnar landet, eller så satsar vi på tvärvetenskap och integrerar oss med övriga Europa.

Han menar att landet länge legat i täten, bland annat genom att vara tidigt ute med konkurrensutsatta system på universiteten, men nu måste Nederländerna göra analyser och vidta åtgärder för att inte tappa ytterligare.
– Vi kanske är en varningsklocka för er…

Finland satsar 4 % av BNP

Finlands klart uttalade mål för 2010 är att satsa 4 procent av BNP på forskning.
– Vi är ett litet land med få forskare och lågt flöde av utländska forskare. Därför måste Finland slå samman sina resurser; skapa konkurrenskraftiga kluster, vilket kräver politiska beslut, säger Esko-Olavi Seppälä på finska Statens råd för vetenskap och teknologi.
De senaste tio åren har satsningen på forskning ökat närmast explosionsartat inom näringlivet (framför allt genom Nokia), medan de statliga anslaget varit konstant.

Paneldiskussion

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Peter Honeth, statsekreterare med ansvar för högre utbildning och forskning, Michael Sohlman, Nobelstiftelsen och Dirk Pilat, OECD, diskuterade vad Sverige har att lära av andra länders forskningspolitik.

Peter Honeth menade att goda exempel från andra länder är goda inspirationskällor, men det är inte möjligt att rakt av implementera ett annat lands system i Sverige. Globaliseringsrådet kommer att ägna stor kraft åt att diskutera Sveriges behov av forskning och innovation.

De inbjudna gästerna menade att samspelet och förtroendet mellan regeringen och forskarsamhället är avgörande för att göra välavvägda prioriteringar och uppnå en framgångsrik forskning.

2007-01-30
SKRIV UT