VR:s ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

horisont
Ordförande: professor Billy Fredriksson

Yvonne Brandt Andersson, professor i materialkemi, Uppsala universitet
Per Bengtsson, direktör Probi AB
Svante Björck, professor i geologi, Lunds universitet
Barbara Cannon
, professor i zoofysiologi, Stockholms universitet
Ethel Forsberg, generaldirektör Kemikalieinspektionen
Bärbel Hahn-Hägerdal,
professor i teknisk mikrobiologi, Lunds universitet
Johan Håstad,
professor teoretisk datalogi, KTH
Erik Höglund, professor i maskinelement, Luleå tekniska universitet
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Arne Johansson
, huvudsekreterare, professor i mekanik, Kungl. tekniska högskolan
Mats Olofsson, överste
Eva Olsson
, professor i experimentell fysik, Chalmers tekniska högskola
Ann-Christin Paul, direktör PP Polymer
Marianne Sommarin
, professor i biokemi, Lunds universitet
Sven Stafström, professor i
Bertil Svensson
, professor i datorsystemteknik, Högskolan i Halmstad
Mats Viberg, professor i signalbehandling, Chalmers
Håkan Wennerström, professor i teoretisk fysikalisk kemi, Lunds universitet
Birgitta Wickberg, direktör Scania Cv AB
Barbro Åsman, professor i fysik, Stockholms universitet
SKRIV UT